Get Adobe Flash player

REZULTATI

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se  04.07. u 13h učionica 317 na Filozofskom fakultetu (Kampus, drugi sprat desno). Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u Studentskoj službi te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Medicinska i društvo), broj etcs bodova (5), status (0), datum (20.06.2018). Ukoliko ste ispit prijavili za prvi termin nije potrebno da ga prijavljujete ponovo za drugi u jusko-julskom ispitnom roku. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka više ne važe.

Napomena: Imajte na umu da ispit kod doc. Stojanovića nosi dvije a kod prof. Gavrić jednu trećinu konačne ocjene. Ukoliko niste položili kod prof. Gavrićke ne može vam se upisati konačna ocjena ali vam ocjena iz ovog testa ostaje validna i upisaće vam se na narednom roku kad za to ostvarite uslov. Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Na usmenom ispitu profesor neće pitati pitanja sa testa, ali će se držati dvije knjiga Karela Turze (Medicina i društvo – sociološki aspekti; Medicina i društvo – medicinska etika).

 

 1. Đuza Aleksandra (7573) 10
 2. Radaković Gordana (7567) 10
 3. Panić Dajana (7527) 10
 4. Božić Stefan (7550) 10
 5. Stojičić Silvana (7603) 10
 6. Batanović Dunja (7574) 10
 7. Đilanović Sanja (7534) 10
 8. Vrančić Slavica (7592) 10
 9. Đekić Jelena (7600) 10
 10. Zeljković Nataša (7602) 10
 11. Džanić Amma (7564) 10
 12. Trifunović Boško (7597) 10
 13. Vrebac Tamara (7535) 10
 14. Radulić Dejana (7525) 10
 15. Miljković Jelena (7558) 9
 16. Latinović Jovana (7570) 9
 17. Grotić Vanja (7521) 9
 18. Radić Jeronima (7631) 9
 19. Rašljić Valentina (7638) 9
 20. Plavšić Nataša (7566) 9
 21. Krnetić Valentina (7559) 9
 22. Kajtez Zorana (7546) 9
 23. Ševo Andrea (7608) 9
 24. Vojvodić Savima (7556) 9
 25. Markek Ema (7569) 9
 26. Vanovac Maja (7543) 9
 27. Filipović Jovana (7639) 9
 28. Šajinović Vedran (7568) 9
 29. Štrkić Srđan (7531) 9
 30. Ćetojević Milica (7522) 9
 31. Avramović Nataša (7637) 9
 32. Dimitrović Jelena (7588) 9
 33. Milošević Andrea (7519) 9
 34. Obradović Goran (7610) 9
 35. Marković Ajla (7586) 9
 36. Janković Zorica (7560) 8
 37. Mišić Katarina (7536) 8
 38. Božić Dajan (7617) 8
 39. Jakšić Antonija (7549) 8
 40. Mišković Stefan (7565) 8
 41. Pajak Jovana (7556) 8
 42. Čulić Maja (7544) 8
 43. Dobraš Nataša (7587) 8
 44. Jajalo Dajana (7562) 8
 45. Kovačević Katarina (7618) 8
 46. Žlibanović Zerina (7552) 8
 47. Andrić Martina (7545) 8
 48. Tepić Tijana (7537) 8
 49. Stjepanović Radivoje (7517) 8
 50. Ramović Jovan (7609) 8
 51. Tijana Epak (7520) 8
 52. Šimunović Danijela (7615) 8
 53. Latinović Rajana (7529) 8
 54. Željković Danijela (7629) 8
 55. Mušeta Nedim (7591) 8
 56. Mišić Marina (7523) 8
 57. Komasar Mila (7547) 8
 58. Terzić Amel (7613) 8
 59. Račić Sulio (7595) 8
 60. Gotovac Monika (7596) 8
 61. Kovačević Srđan (7533) 8
 62. Kojić Duško (7619) 8
 63. Bašanović Munibe (7572) 8
 64. Arambašić Sonja (7563) 8
 65. Đurić Snježana (7530) 8
 66. Cvijanović Jovana (7580) 8
 67. Stupar Nikolina (7532) 8
 68. Bakal Dijana (7582) 8
 69. Nukić Olivera (7581) 8
 70. Novitović Una (7542) 8
 71. Samardžija Mihailo (7633) 8
 72. Jajanjin Margita (7579) 8
 73. Prodić Danijela (7604) 8
 74. Čelić Anđela (7612) 8
 75. Pračić Stribor (7611) 8
 76. Tuškan Teo (?) 7
 77. Grahovac Slobodanka (7616) 7
 78. Gogić Nemanja (7390) 7
 79. Kovačević Katarina (7635) 7
 80. Kozomara Vladimir (7620) 7
 81. Milovanović Ružica (7623) 7
 82. Popović Milijana (7548) 7
 83. Marijanović Dajana (7576) 7
 84. Softić Emir (7577) 7
 85. Simatončić Luka (7606) 7
 86. Radović Jovana (7598) 7
 87. Mulalić Jusuf (7583) 7
 88. Dedić Esad (7555) 7
 89. Hadžijusufović Hanna (7540) 7
 90. Jukić Leonardo (7621) 7
 91. Vidović Andrea (7575) 7
 92. Roljić Jelena (7528) 7
 93. Pašić Amir (7605) 7
 94. Šurlan David (7614) 7
 95. Vuković Jovana (7585) 7
 96. Gajić Vadan (7557) 6
 97. Dobrijević Ivana (7593) 6
 98. Antunović Klaudija (7630) 6
 99. Savić Maja (?) 6
 100. Jokanović Savo (7623) 6
 101. Tomić Milica (7594) 6
 102. Miličić Marija (7526) 6
 103. Lazarević Aleksandar (7625) 6
 104. Trivčević Mihailo (7634) 6
 105. Radonjić Ognjen (7627) 6
 106. Ćoćkalo Gorana (7607) 6
 107. Gojanović Đorđe (7626) 6
 108. Janjić Pavla (7636) 5
 109. Šucura Nikolina (7632) 5

Upis ocjena za one studente koji su položili kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na pismeni iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se na drugom ispitnom roku 28.06. у 11h. Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Etika u soc. radu), broj etcs bodova (3), status (O), datum koji pišete je 28.06.2018.

Napomena: Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa pismenog i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Drugi ispitni rok je usmenog tipa.

1. Spremo Jovana (979) 10
2. Duper Nikolina (981) 10
3. Lončar Tanja (1012) 9
4. Miletić Jelena (936) 9
5. Đajić Aleksandra (1009) 9
6. Tomić Sanja (1016) 9
7. Šuljak Boško (994) 9
8. Mandić Aleksandra (1022) 9
9. Vrhovac Nataša (1007) 9
10. Stojanović Ružica (976) 9
11. Popović Anđela (980) 9
12. Mijatović Miladinka (1002) 8
13. Gostić Danijela (1076) 8
14. Kremenović Dragana (968) 8
15. Kuridža Andrea (?) 8
16. Janković Nataša (983) 8
17. Zelinac Slađana (891) 8
18. Đukić Milica (987) 8
19. Lažetić Milena (992) 8
20. Vučić Rajak (984) 8
21. Pejičić Dražena (990) 8
22. Simić Vedrana (1019) 8
23. Janković Draženka (993) 7
24. Blagojević Dragica (975) 7
25. Brestovac Jelana (924) 7
26. Vasić Bogdana (1006) 7
27. Savić Vuk (997) 7
28. Stevanović Teodora (969) 7
29. Dević Slavena (946) 6
30. Gončin Valentina (816) 6
31. Samardžić Katarina (995) 6

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se na drugom ispitnom roku 27.06. у 12h. Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u elektronskom formatu te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Etika u obrazovanju), broj etcs bodova (2), status (O), datum koji pišete je 27.06.2017. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka više ne važe.

Napomena: Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Drugi ispitni rok je usmenog tipa.

1. Sučević Bojana (2654) 9
2. Telebak Jovana (2635) 9
3. Milanović Tijana (2664) 8
4. Vojin Nikolija (2605) 8
5. Grubor Marina (2653) 8
6. Dvorančić Dejana (2634) 8
7. Dronjak Aleksandra (2618) 7
8. Turković Ivana (2620) 6
9. Sukara Anđela (2647) 6
10. Jaslar Nedeljka (2641) 5

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se 16.02.2018. u 15h učionica 317 na Filozofskom fakultetu (Kampus, drugi sprat desno). Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u studentskoj službi te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Medicinska etika), broj etcs bodova (2), status (0), datum testa (02.02.2018.) Ukoliko ste ispit prijavili za prvi termin nije potrebno da ga prijavljujete ponovo za drugi termin junsko-julskog ispitnog roka. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka nisu važeće. Ukoliko želite samo upis ocjene nije potrebno da dolazite lično, indeks možete poslati po nekome od vaših kolega.

 

Napomena: Ocjena sa testa važi čitavu školsku godinu tako da se može upisati u indeks i u nekom od narednih rokova. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Drugi ispitni termin je usmenog tipa tako da vam pitanja sa test nisu važeća. Na usmenom ispitu neće biti pitati pitanja sa testa, nego teme iz  knjiga prof. Jovana Marića Medicinska etika koju ste imali kao osnovnu literaturu i koju možete naći na ovom sajtu.

 

 1. Lekić Jovica (1783) 10
 2. Malešević Dragana (1743) 10
 3. Jovanović Anja (1767) 10
 4. Todorović Sara (1770) 10
 5. Bullesbach Karla (1802) 10
 6. Miljić Ivona (1792) 10
 7. Malić Dario (1748) 9
 8. Šerić Elisa (1790) 9
 9. Stević Ljiljana (1745) 9
 10. Knežević Dejan (1753) 9
 11. Oković Anela (1744) 9
 12. Žužić Selma (1768) 9
 13. Timarac Ana (1797) 9
 14. Kos Maja (1776) 9
 15. Handanagić Nina (1784) 9
 16. Kuburić Jovana (1766) 9
 17. Duronja Maja (1758) 9
 18. Savić Nataša (1777) 9
 19. Čolić Dunja (1752) 9
 20. Bukvić Sonja (1751) 9
 21. Crnomarković Milana (1778) 9
 22. Vasilić Ivana (1765) 9
 23. Gudlin Mirna (1795) 9
 24. Živković Darko (1757) 9
 25. Bleko Renea (1742) 9
 26. Hasanagić Hana (1779) 9
 27. Ružić Petar (1793) 9
 28. Vidaković Jelena (1764) 9
 29. Kantor Sara (1800) 8
 30. Došen Anđela (1763) 8
 31. Prentović Sara (1747) 8
 32. Beslagić Ela (1783) 8
 33. Oljača Dejan (1772) 8
 34. Melina Hrnić (1787) 8
 35. Kutranjac Jovana (1786) 8
 36. Domuz Marija (1762) 8
 37. Tešić Petar (1755) 8
 38. Salak Jovanka (1788) 8
 39. Paponja Milenko (1794) 8
 40. Audić Arman (1769) 8
 41. Gibanović Adna (1771) 8
 42. Tutnjević Marina (1774) 8
 43. Grahovac Filip (1781) 8
 44. Herceg Petar (1801) 7
 45. Kamić Ina (1775) 7
 46. Šipka Stefan (1705) 7
 47. Babić Dimitrije (1782) 7
 48. Đurić Dragana (1768) 7
 49. Kordić Ivana (1754) 7
 50. Salmah Omar (1789) 7
 51. Miljković Marko (1756) 7
 52. Jovanović Marija (1798) 6
 53. Karbegović Jasmina (1689) 6
 54. Rajačić Branko ( ?) 6
 55. Hameed Aladdin (1799) 6
 56. Pjacu Nemanja (1796) 6
 57. Karmen Zoran (?) 6
 58. Jakovljević Marija (1761) 6
 59. Ban Andrea (1803) 6
 60. Kecman Stefan (1791) 5
 61. Ognjenović Mia (1749) 5

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se 16.02.2018. u 16.30h učionica 317 na Filozofskom fakultetu (Kampus, drugi sprat desno). Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u studentskoj službi te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Medicinska etika i sociologija), broj etcs bodova (2), status (0), datum testa (02.02.2018.) Ukoliko ste ispit prijavili za prvi termin nije potrebno da ga prijavljujete ponovo za drugi termin junsko-julskog ispitnog roka. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka nisu važeće. Ukoliko želite samo upis nije potrebno da dolazite lično, indeks možete poslati po nekome od vaših kolega.

 

Napomena: Ocjena sa testa važi čitavu školsku godinu tako da se može upisati u indeks i u nekom od narednih rokova. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Drugi ispitni termin je usmenog tipa tako da vam pitanja sa test nisu važeća. Na usmenom ispitu neće biti pitati pitanja sa testa, nego teme iz  knjiga Karela Turze (Medicina i društvo – sociološki aspekti; Medicina i društvo – medicinska etika) koje ste imali kao osnovnu literaturu i koje možete naći na ovom sajtu.

 

 1. Graš Jelena (533) 10
 2. Lojić Zorana (537) 10
 3. Bešić Lejla (189) 10
 4. Bojić Petra (531) 10
 5. Radovanović Marko (536) 10
 6. Miljević Milana (188) 9
 7. Simić Andrea (541) 9
 8. Šmitran Dejan (538) 9
 9. Kalamanda Mula (190) 9
 10. Došlić Danijela (528) 9
 11. Preradović Ivana (527) 9
 12. Kežić Andrea (532) 9
 13. Japić Jelena (526) 9
 14. Vuković Igor (208) 9
 15. Garić Gorana (523) 9
 16. Ristić Dajana (522) 9
 17. Krnjajić Marina (194) 9
 18. Boržić Predrag (534) 8
 19. Malešević Sara (540) 8
 20. Veljanović Natalija (?) 8
 21. Dragić Milica (?) 8
 22. Đurđica Bosičić (?) 8
 23. Vidović Danijela (196) 8
 24. Dragić Anastazija (199) 7
 25. Šešić Đorđe (537) 7
 26. Stojanović Nikola (191) 7
 27. Tadić Jovan (204) 7
 28. Jovanković Jovana (530) 7
 29. Adamović Ana (529) 7
 30. Alatić Ajsela? (195) 7
 31. Krajnović Aleksandar (542) 6
 32. Grujić Damjana (200) 6
 33. Stanisavljević Maja (535) 6
 34. Babić Jelena (525) 6
 35. Dračina Velibor (198) 6
 36. Pavić Milana (203) 6
 37. Chereki Sami (197) 6
 38. Blagovjević Sara (206) 6
 39. Šukalo Igor (202) 6
 40. Salihagić? ? (?) 5
 41. Tomanić Tatjana (205) 5