Get Adobe Flash player

REZULTATI

Upis ocjena za one studente koji su položili kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na pismeni iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se na drugom ispitnom roku 02.07. у 11h. Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Etika u soc. radu), broj etcs bodova (3), status (O), datum koji pišete je 18.06.2019.

 

Napomena: Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa pismenog i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Drugi ispitni rok je usmenog tipa.

 

 1. Dodik Marija (1054) 10
 2. Milić Vedrana (1064) 10
 3. Stojkić Miloš (1123) 10
 4. Đurić Tamara (1056) 9
 5. Kavaz Sonja (1031) 9
 6. Pavić Zorica (1058) 9
 7. Marković Tatjana (1060) 9
 8. Vučkovac Boris (1048) 9
 9. Jovančić Nikolina (1070) 9
 10. Pejović Nataša (1062) 9
 11. Krupišić Radmila (1040) 8
 12. Raspopović Vesna (1037) 8
 13. Andrić Marija (1041) 8
 14. Karalić Jana (1021) 8
 15. Tadić Milica (982) 8
 16. Bjelac Nataša (1057) 8
 17. Malijević Željana (1047) 8
 18. Milivojević Marijana (1014) 8
 19. Prodanović Nataša (1073) 8
 20. Lukić Boris (972) 8
 21. Kajtez Tatjana (1068) 8
 22. Mašić Milica (1045) 7
 23. Marijanović Bojana (1036) 7
 24. Salak Milica (1050) 7
 25. Puljić Danijela (1046) 7
 26. Vuković Jovana (1042) 7
 27. Košar Ana (1124) 7
 28. Milekić Nikolina (1017) 5

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se na drugom ispitnom roku 01.07. у 11h kabinet 313. Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u elektronskom formatu te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Etika u obrazovanju), broj etcs bodova (2), status (O), datum koji pišete je 17.06.2019. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka više ne važe.

 

Napomena: Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Drugi ispitni rok je usmenog tipa.

 

 1. Knežević Lidija (2709) 10
 2. Popović Slađana (2731) 9
 3. Kecmanović Marija (2722) 8
 4. Samac Saša (2690) 8
 5. Krndija Dajana (2632) 8
 6. Jakovljević Ivana (2699) 8
 7. Suvara Marijana (2727) 7
 8. Vukojević Živana (2725) 7
 9. Radaković Adrijana (2696) 7
 10. Jotić Dajana (2711) 6
 11. Jakovljević Vladana (2645) 6
 12. Polić Jelena (2715) 6
 13. Narić Ivana (2624) 6
 14. Poletan Marijana (2673) 6
 15. Palić Lejla (2715) 6
 16. Kantar Marijana (2732) 5
 17. Prosan Natalija (2717) 5
 18. Burgić Vanja (2698) 5

 

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se 11.02.2019. u 15h učionica 317 na Filozofskom fakultetu (Kampus, drugi sprat desno). Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u studentskoj službi. Ukoliko ste ispit prijavili za prvi termin nije potrebno da ga prijavljujete ponovo za drugi termin januarsko-februarskog ispitnog roka. Ako izlazite na ispit u aprilu/junu morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka nisu važeće. Ukoliko želite samo upis nije potrebno da dolazite lično, indeks možete poslati po nekome od vaših kolega.

Napomena: Ocjena sa testa važi čitavu školsku godinu tako da se može upisati u indeks i u nekom narednom roku. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Drugi ispitni termin je usmenog tipa tako da vam pitanja sa test nisu važeća. Na usmenom ispitu neće biti pitati pitanja sa testa, nego teme iz knjige Jovan Marić Medicinska etika  koju ste imali kao osnovnu literaturu i koju možete naći na ovom sajtu ili u vašoj skriptarnici.

 

 1. Radivojević Dejana 19f (10)
 2. Arambašić Sanja 211 (10)
 3. Sabor Nemanja 218 (10)
 4. Rašljić Gorana 214 (10)
 5. Ćatić Nemanja 210 (10)
 6. Dodev Katarina 14b (10)
 7. Šukalo Stela 216 (10)
 8. Stevka Stanišić 213 (9)
 9. Đurić Ivana 3f (9)
 10. Delić Ana 9r (9)
 11. Dukić Tamara 15r (9)
 12. Budić Tamara 20 f (9)
 13. Knežević Anđela 13f (9)
 14. Lukić Anja (9)
 15. Hajduković Gorica 11f (9)
 16. Dragić Aleksandra 9m (9)
 17. Pišteljić Katarina 1f (9)
 18. Stanković Ana 4f (9)
 19. Saneković Natalija 14m (9)
 20. Pajić Nataša 7b (9)
 21. Milinčić Valentina 5b (9)
 22. Savanović Sanja 219 (9)
 23. Vidović Jelena 212 (9)
 24. Erceg Nataša 17 (9)
 25. Malnić Milica (9)
 26. Anđelić Anja 217 (9)
 27. Lamić Jelena 20m (9)
 28. Kaljić Milana 10 b (9)
 29. Marčeta Ivana 5r (9)
 30. Vranješ Duškop 8r (8)
 31. Kopanja Dragana 13r (8)
 32. Delić Manja 7r (8)
 33. Sanišljević Miloš 4r (8)
 34. Borjanić Marija 8r (8)
 35. Ristić Radenko 7r (8)
 36. Jerinić Petar 10r (8)
 37. Đukić Srđan 17 (8)
 38. Makivić Niko 9r (8)
 39. Gavrilović Marija 3r (8)
 40. Nedimović Božana 10 (8)
 41. Antonić Antonije 3f (8)
 42. Sladojević Tatjana 7f (8)
 43. Karalija Dragana 13r (8)
 44. Vujmilović Tamara 8r (8)
 45. Savić Tanja 15f (8)
 46. Sarić Nikola 5f (8)
 47. Vasilić Nataša 3m (8)
 48. Topić Milan 7r (8)
 49. Marić Đorđe 16f (8)
 50. Stefanišin Sara 6f (8)
 51. Mišić Dragan 18f (8)
 52. Kovačević Nikolina 2m (8)
 53. Matičić Milka 1 (8)
 54. Đalić Bojana 3m (8)
 55. Cuca Aleksandra 1b (8)
 56. Međedović Nikolina 7m (8)
 57. Resanović Dejan 11m (8)
 58. Zurovac Nikolina 215 (8)
 59. Aleksić Ivana 6b (8)
 60. Ristić Joka 12b (8)
 61. Čačija Filip 12 (8)
 62. Ružević Maja 8 (8)
 63. Ristić Nataša 10m (8)
 64. Kecman Marijana 4m (8)
 65. Savavnoić Milijana 3b (8)
 66. Radovavnoić Milica 5m (8)
 67. Katarina Milić (8)
 68. Čulić Jovana 16m (8)
 69. Maksimovski Anja 221 (8)
 70. Udovčić Sara 2m (8)
 71. Agustinović Salven 1r (8)
 72. Šukalo Sanja 4r (8)
 73. Bojančić Jovana 2f (8)
 74. Petrović Slađana 5r (8)
 75. Njeđić Helena 15 (7)
 76. Glamočić Igor (7)
 77. Savić Vanja 14f (7)
 78. Matijašević Tanja 12f (7)
 79. Vukalo Nikola 5f (7)
 80. Vidović Mihajla 12r (7)
 81. Blažić Nikolina 13m (7)
 82. Božić Viktorija 9b (7)
 83. Damjanac jelena (6)
 84. Peulić Nikola 17r (6)
 85. Kurbalija Jovana 19m (6)
 86. Kalaba Jovana 6 (6)
 87. Glamočak Nataša 4m (6)
 88. Banjanin Luka (6)

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se  04.07. u 13h učionica 317 na Filozofskom fakultetu (Kampus, drugi sprat desno). Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u Studentskoj službi te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Medicinska i društvo), broj etcs bodova (5), status (0), datum (20.06.2018). Ukoliko ste ispit prijavili za prvi termin nije potrebno da ga prijavljujete ponovo za drugi u jusko-julskom ispitnom roku. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka više ne važe.

Napomena: Imajte na umu da ispit kod doc. Stojanovića nosi dvije a kod prof. Gavrić jednu trećinu konačne ocjene. Ukoliko niste položili kod prof. Gavrićke ne može vam se upisati konačna ocjena ali vam ocjena iz ovog testa ostaje validna i upisaće vam se na narednom roku kad za to ostvarite uslov. Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Na usmenom ispitu profesor neće pitati pitanja sa testa, ali će se držati dvije knjiga Karela Turze (Medicina i društvo – sociološki aspekti; Medicina i društvo – medicinska etika).

 

 1. Đuza Aleksandra (7573) 10
 2. Radaković Gordana (7567) 10
 3. Panić Dajana (7527) 10
 4. Božić Stefan (7550) 10
 5. Stojičić Silvana (7603) 10
 6. Batanović Dunja (7574) 10
 7. Đilanović Sanja (7534) 10
 8. Vrančić Slavica (7592) 10
 9. Đekić Jelena (7600) 10
 10. Zeljković Nataša (7602) 10
 11. Džanić Amma (7564) 10
 12. Trifunović Boško (7597) 10
 13. Vrebac Tamara (7535) 10
 14. Radulić Dejana (7525) 10
 15. Miljković Jelena (7558) 9
 16. Latinović Jovana (7570) 9
 17. Grotić Vanja (7521) 9
 18. Radić Jeronima (7631) 9
 19. Rašljić Valentina (7638) 9
 20. Plavšić Nataša (7566) 9
 21. Krnetić Valentina (7559) 9
 22. Kajtez Zorana (7546) 9
 23. Ševo Andrea (7608) 9
 24. Vojvodić Savima (7556) 9
 25. Markek Ema (7569) 9
 26. Vanovac Maja (7543) 9
 27. Filipović Jovana (7639) 9
 28. Šajinović Vedran (7568) 9
 29. Štrkić Srđan (7531) 9
 30. Ćetojević Milica (7522) 9
 31. Avramović Nataša (7637) 9
 32. Dimitrović Jelena (7588) 9
 33. Milošević Andrea (7519) 9
 34. Obradović Goran (7610) 9
 35. Marković Ajla (7586) 9
 36. Janković Zorica (7560) 8
 37. Mišić Katarina (7536) 8
 38. Božić Dajan (7617) 8
 39. Jakšić Antonija (7549) 8
 40. Mišković Stefan (7565) 8
 41. Pajak Jovana (7556) 8
 42. Čulić Maja (7544) 8
 43. Dobraš Nataša (7587) 8
 44. Jajalo Dajana (7562) 8
 45. Kovačević Katarina (7618) 8
 46. Žlibanović Zerina (7552) 8
 47. Andrić Martina (7545) 8
 48. Tepić Tijana (7537) 8
 49. Stjepanović Radivoje (7517) 8
 50. Ramović Jovan (7609) 8
 51. Tijana Epak (7520) 8
 52. Šimunović Danijela (7615) 8
 53. Latinović Rajana (7529) 8
 54. Željković Danijela (7629) 8
 55. Mušeta Nedim (7591) 8
 56. Mišić Marina (7523) 8
 57. Komasar Mila (7547) 8
 58. Terzić Amel (7613) 8
 59. Račić Sulio (7595) 8
 60. Gotovac Monika (7596) 8
 61. Kovačević Srđan (7533) 8
 62. Kojić Duško (7619) 8
 63. Bašanović Munibe (7572) 8
 64. Arambašić Sonja (7563) 8
 65. Đurić Snježana (7530) 8
 66. Cvijanović Jovana (7580) 8
 67. Stupar Nikolina (7532) 8
 68. Bakal Dijana (7582) 8
 69. Nukić Olivera (7581) 8
 70. Novitović Una (7542) 8
 71. Samardžija Mihailo (7633) 8
 72. Jajanjin Margita (7579) 8
 73. Prodić Danijela (7604) 8
 74. Čelić Anđela (7612) 8
 75. Pračić Stribor (7611) 8
 76. Tuškan Teo (?) 7
 77. Grahovac Slobodanka (7616) 7
 78. Gogić Nemanja (7390) 7
 79. Kovačević Katarina (7635) 7
 80. Kozomara Vladimir (7620) 7
 81. Milovanović Ružica (7623) 7
 82. Popović Milijana (7548) 7
 83. Marijanović Dajana (7576) 7
 84. Softić Emir (7577) 7
 85. Simatončić Luka (7606) 7
 86. Radović Jovana (7598) 7
 87. Mulalić Jusuf (7583) 7
 88. Dedić Esad (7555) 7
 89. Hadžijusufović Hanna (7540) 7
 90. Jukić Leonardo (7621) 7
 91. Vidović Andrea (7575) 7
 92. Roljić Jelena (7528) 7
 93. Pašić Amir (7605) 7
 94. Šurlan David (7614) 7
 95. Vuković Jovana (7585) 7
 96. Gajić Vadan (7557) 6
 97. Dobrijević Ivana (7593) 6
 98. Antunović Klaudija (7630) 6
 99. Savić Maja (?) 6
 100. Jokanović Savo (7623) 6
 101. Tomić Milica (7594) 6
 102. Miličić Marija (7526) 6
 103. Lazarević Aleksandar (7625) 6
 104. Trivčević Mihailo (7634) 6
 105. Radonjić Ognjen (7627) 6
 106. Ćoćkalo Gorana (7607) 6
 107. Gojanović Đorđe (7626) 6
 108. Janjić Pavla (7636) 5
 109. Šucura Nikolina (7632) 5

Upis ocjena za one studente koji su položili kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na pismeni iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se na drugom ispitnom roku 28.06. у 11h. Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Etika u soc. radu), broj etcs bodova (3), status (O), datum koji pišete je 28.06.2018.

Napomena: Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa pismenog i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Drugi ispitni rok je usmenog tipa.

1. Spremo Jovana (979) 10
2. Duper Nikolina (981) 10
3. Lončar Tanja (1012) 9
4. Miletić Jelena (936) 9
5. Đajić Aleksandra (1009) 9
6. Tomić Sanja (1016) 9
7. Šuljak Boško (994) 9
8. Mandić Aleksandra (1022) 9
9. Vrhovac Nataša (1007) 9
10. Stojanović Ružica (976) 9
11. Popović Anđela (980) 9
12. Mijatović Miladinka (1002) 8
13. Gostić Danijela (1076) 8
14. Kremenović Dragana (968) 8
15. Kuridža Andrea (?) 8
16. Janković Nataša (983) 8
17. Zelinac Slađana (891) 8
18. Đukić Milica (987) 8
19. Lažetić Milena (992) 8
20. Vučić Rajak (984) 8
21. Pejičić Dražena (990) 8
22. Simić Vedrana (1019) 8
23. Janković Draženka (993) 7
24. Blagojević Dragica (975) 7
25. Brestovac Jelana (924) 7
26. Vasić Bogdana (1006) 7
27. Savić Vuk (997) 7
28. Stevanović Teodora (969) 7
29. Dević Slavena (946) 6
30. Gončin Valentina (816) 6
31. Samardžić Katarina (995) 6