Get Adobe Flash player

Univerzitet u Banjoj Luci

Filozofski fakultet

Odsjek za FILOZOFIJU

doc. dr  Goran Stojanović

Web: etika.rs.ba

Email: goran.stojanovic@ff.unibl.org

Facebook profil

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banja Luka

Telefon: 051/323-080 lokal 134

Kabinet broj:  313

Učionica broj: 317 i 318